Culture catalane

À Canohès, la langue et la culture Catalane sont parties prenantes de l'identité de notre village. nous avons signé, avec le Conseil Général et la Région une « Charte en faveur de la langue et de la culture catalanes ». Nous avons initié des cours de catalan pour adultes, qui connaissent un succès certain.
sardane-23 juillet

sant-jordi

AMORS I AMISTATS DE SANT JORDI

Cada any celebrem majestuosament la festa de la Sant Jordi. Al mercat, aquell any, hi havia molts llibreters i moltes floristes.

Un estand de llibres era a costat d’un ram de roses de l’estand veí. Una d’elles s’havia enamorat d’una novel·la policíaca i no sabia que fer per atraure la seva atenció. Ja podia moure’s, exhalar perfum, obrir els pètals el llibre no la mirava. Es desesperava quan, de sobte, un cop de vent la va ajudar. El gerro on eren las flors va caure i l’aigua va mullar el llibre.

El llibre es va exclamar : « Atenció! Això es perillós per a mi . Em puc fer malbé ! »

La rosa, vermella d’emoció : « Perdona, no ho he fet a posta. Per a mi també és perillós, sense aigua em puc morir. »

El llibre, galant : « Ho, no passa res, tinc el cuir fort. No volia espantar-te però he estat sorprès.  Saps que tens un vestit magnífic ?»

La flor se sentia feliç, per fi era vista i admirada, per fi se sentia important. El seu cor de pol·len tremolava. Més feliç se sentia, mes bella esdevenia. La novel·la també era feliç, aquesta flor l’emocionava i sentia néixer una dolça sensació.

El llibreter va veure el trastorn i va interpel·lar la florista : « Ei florista, miri. Les flors han esquitxat els llibres. Cal vigilar l’estand, senyora. »

La florista, que no havia vist el drama, va precipitar-se per recollir les flors de terra : « me sap greu, senyor llibreter, però aquest accident és per culpa del vent. No cal enutjar-se d’aquesta manera. Ja està, he netejat el llibre i ja no es nota res. »

El llibreter es va adonar que s’havia posat nerviós sense motiu real i va voler tranquil·litzar la veïna ofesa : « Ho sento, florista, no volia ser groller. Per fer-me perdonar li ofereixo el llibre. Aquí el té. »

La florista somriu i accepta el regal.

Mentrestant, la rosa i la novel·la reien de l’incident i eren molt contents de la reconciliació dels seus propietaris.

La florista va posar el llibre al costat de la rosa i tots dos es varen amar tendrament.

La florista i el llibreter es varen trobar moltes vegades en els mercats del país i varen forjar una gran amistat.

Diuen que per la Sant Jordi tot es possible. Un llibre i una flor son un símbol de pau i felicitat. Està ben clar que la pau i la felicitat estan unides per sempre.

 

AMOURS ET AMITIÉS DE SANT JORDI

Chaque année nous célébrons majestueusement la fête de Sant Jordi. Au marché cette année-là il y avait beaucoup de libraires et beaucoup de fleuristes.

Un des stands de livres jouxtait un bouquet de roses du stand voisin. L’une d’elles était tombée amoureuse d’un roman policier et elle ne savait que faire pour attirer son attention. Elle avait beau se trémousser, exhaler son parfum, ouvrir ses pétales… le livre ne la voyait pas. Elle désespérait quand, soudainement, un coup de vent l’aida. Le contenant avec toutes les fleurs tomba et mouilla le livre.

Et ce dernier de s’écrier : « attention ! C’est dangereux pour moi. L’eau peut m’abîmer… »

La rose, rouge d’émotion : « pardon, je ne l’ai pas fait exprès. Pour moi aussi c’est dangereux, sans eau je peux mourir. »

Le livre galant : « ce n’est rien, j’ai le cuir solide. Je ne voulais pas t’effrayer, mais j’ai été surpris. Sais-tu que tu as une robe magnifique ? »

La fleur était heureuse, enfin il la voyait et il l’admirait, enfin elle se sentait importante. Son cœur de pollen battait très fort. Plus elle se sentait heureuse et plus elle était belle. Le roman aussi était heureux, cette fleur l’émouvait et il sentait naître une douce sensation.

Voyant le désordre, le libraire interpella la fleuriste : « Hé, fleuriste, regardez ! Les fleurs ont mouillé les livres. Vous devez surveiller votre stand, Madame ! »

La fleuriste qui n’avait pas vu le drame, se précipita pour ramasser les fleurs : « je suis désolée, Monsieur le libraire, mais cet accident est causé par le vent. Inutile de vous mettre dans des états pareils. Voilà, j’ai essuyé le livre et il n’y a de dégât. »

Le libraire se rendit compte qu’il s’était emporté pour rien et voulut rasséréner la voisine offensée : « Je regrette fleuriste, je ne voulais pas être grossier. Pour me faire pardonner je vous offre le livre. Tenez. »

La fleuriste sourit et accepta le cadeau.

Pendant ce temps, la rose et le roman riaient de l’incident et étaient très contents de la réconciliation de leurs propriétaires. La fleuriste posa le livre à côté de la rose et tous deux s’aimèrent tendrement.

La fleuriste et le libraire se retrouvèrent souvent sur les marchés de la région et tissèrent de solides liens d’amitié.

On dit qu’à la Sant Jordi tout est possible. Un livre et une fleur sont un symbole de paix et de bonheur. Il est bien clair que la paix et le bonheur sont unis pour toujours.

 

 

Présentation d’un évènement de la Culture Catalane à Canohès :
La Vetllada Catalana – Soirée Catalane

El disabte 15 de Novembre, a les nou de la nit, a la sala « Claude Nougaro » es va desenvolupar la tradicional « Vetllada Catalana », conjuntament organitzada pel coral « Les Veus de la Prada » i la comissió d’animació de l’ajuntament.
En primer lloc, Pere Manzanares, el molt conegut animador de Radio Arrels, va actuar el seu espectacle, « Esquitxos de llengua ». Mesclant humor i poesia, va saber captivar el pùblic.
Després el coral « L’Estudiantina d’Illa », dirigida pel Julien Selva, ens va encantar amb el seu repertori de cants tradicionals.
Per fí, « Les Veus de la Prada » van presentar el seu nou programa, dins undomini cultural particular, gràcies al treball de recerca del seu cap de cor, la Maria Sanchiz.
Tots els cantants van cloure la vetllada interpretant l’himne català, « Els Segadors ».

Le samedi 15 Novembre à 21 heures, salle Claude Nougaro, s’est déroulée la traditionnelle « Vetllada Catalana » organisée par la chorale « Les Veus de la Prada » et la commission municipale d’animation.
Tout d’abord, Pere Manzanares, le très connu animateur de Radio Arrels, a présenté son spectacle, « Esquitxos de llengua ». mêlant humour et poésie, il a su captiver la salle.
Ensuite la chorale « L’Estudiantina d’Illa », sous la baguette de Julien Selva, nous a régalé de son répertoire de chants traditionnels.
Enfin, « Les Veus de la Prada » ont présenté leur nouveau programme, dans un domaine culturel particulier, grâce au travail de recherche de leur chef de chœur, Marie Sanchiz.
L’ensemble des choristes a clôturé la soirée en interprétant l’hymne catalan, « Els Segadors ».