Culture catalane

À Canohès, la langue et la culture Catalane sont parties prenantes de l'identité de notre village. nous avons signé, avec le Conseil Général et la Région une « Charte en faveur de la langue et de la culture catalanes ». Nous avons initié des cours de catalan pour adultes, qui connaissent un succès certain.
sardane-23 juillet

sant-jordi

A Cànoes també fem Català!

Sí, a Cànoes també fem cursos de català cada setmana, els dimecres de 18h a 19h30 a la Sala de la Poste.

El català és la llengua de Catalunya (7,5M hab.), la nostra veïna del sud. Si volem anar a l’altre costat de la frontera, a Figueres, a Girona, o a Barcelona i parlem català serem molt més benvinguts.

Si volem conèixer la societat, la cultura i la manera de viure de la gent ho aconseguirem molt millor si parlem català. Si volem fer negocis o treballar també. Fins i tot si només hi anem de vacances serem més ben acollits si podem dir algunes paraules en aquesta llengua.

El català és també la llengua originària de la regió on ens trobem. El territori de l’actual departament del Pirineu Oriental, fa més de 350 anys, feia part de Catalunya i avui dia encara en conserva la llengua en la seva variant rossellonesa. Quan aquí diuen « parlem rossellonès » volen dir que parlen català. Per les persones que en són originàries és interessant d’aprendre o retrobar la llengua dels pares o del avis, però també ho és pels nouvinguts que podran comprendre millor el país on ara s’estan i la seva gent. Si bé al carrer el francès té un predomini quasi total, en d’altres àmbits, per exemple en la toponímia, les cançons, les festes tradicionals com la Festa de l’Ós o les més modernes con la festa de Sant Jordi o la Flama del Canigó, el català conserva la seva presència.

El català també es parla en altres llocs com a Andorra , un petit estat independent en ple Pirineu, les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa), al País Valencià (Castelló, València, Alacant) i a la ciutat de l’Alguer, a Sardenya (Itàlia), o sigui que és una llengua parlada i compresa per 14 milions de persones.

El català és una llengua romànica com les seves veïnes, el francès, el castellà, l’occità. Té una gramàtica ben establerta, un diccionari, una acadèmia i una forta producció literària.

Animeu-vos a aprendre català!

A Canohès aussi nous parlons catalan !

Oui, à Canohès, il y a des cours de catalan chaque semaine le mercredi de 18H à 19H30 à la salle de la Poste.

Le catalan est la langue de la Catalogne (7,5 M hab), notre voisine du Sud.

Si nous voulons aller de l’autre côté de la frontière à Figueres, à Girona ou à Barcelona et que nous parlons catalan, nous serons les bienvenus.

Si nous voulons connaître la société, la culture et le mode de vie, nous y réussirons bien mieux si nous parlons catalan, si nous voulons y commercer ou y travailler, de même.

Si nous y passons les vacances, nous serons bien mieux accueillis si nous pouvons dire quelques mots dans cette langue.

Le catalan est aussi la langue originaire de notre région. Le département des P.O, il y a plus de 350 ans faisait partie de la Catalogne et, aujourd’hui encore, il en conserve la langue dans sa variante roussillonnaise.

Pour les personnes qui en sont originaires il est intéressant d’apprendre ou de retrouver la langue de nos ascendants.

C’est intéressant pour les nouveaux venus qui peuvent ainsi mieux comprendre le pays dans lequel ils vivent maintenant.

Si, de nos jours, le français est la langue dominante, dans certains cas, par exemple la toponymie, les fêtes traditionnelles comme la fête de l’ours ou les plus récentes comme la Sant Jordi ou la Flama del Canigó, le catalan est bien présent.

Il est également parlé en Andorre, dans les îles Baléares, au Pays Valencien et dans la ville de l’Alguer en Sardaigne, ce qui en fait une langue parlée par 14 millions de personnes.

Comme ses voisines, le français, l’espagnol et l’occitan, le catalan est une langue romane, elle a une grammaire spécifique, un dictionnaire, une académie et une importante production littéraire.

Alors, mobilisez-vous pour apprendre le catalan !

Présentation d’un évènement de la Culture Catalane à Canohès : La Vetllada Catalana – Soirée Catalane

El disabte 15 de Novembre, a les nou de la nit, a la sala « Claude Nougaro » es va desenvolupar la tradicional « Vetllada Catalana », conjuntament organitzada pel coral « Les Veus de la Prada » i la comissió d’animació de l’ajuntament.
En primer lloc, Pere Manzanares, el molt conegut animador de Radio Arrels, va actuar el seu espectacle, « Esquitxos de llengua ». Mesclant humor i poesia, va saber captivar el pùblic.
Després el coral « L’Estudiantina d’Illa », dirigida pel Julien Selva, ens va encantar amb el seu repertori de cants tradicionals.
Per fí, « Les Veus de la Prada » van presentar el seu nou programa, dins undomini cultural particular, gràcies al treball de recerca del seu cap de cor, la Maria Sanchiz.
Tots els cantants van cloure la vetllada interpretant l’himne català, « Els Segadors ».

Le samedi 15 Novembre à 21 heures, salle Claude Nougaro, s’est déroulée la traditionnelle « Vetllada Catalana » organisée par la chorale « Les Veus de la Prada » et la commission municipale d’animation.
Tout d’abord, Pere Manzanares, le très connu animateur de Radio Arrels, a présenté son spectacle, « Esquitxos de llengua ». mêlant humour et poésie, il a su captiver la salle.
Ensuite la chorale « L’Estudiantina d’Illa », sous la baguette de Julien Selva, nous a régalé de son répertoire de chants traditionnels.
Enfin, « Les Veus de la Prada » ont présenté leur nouveau programme, dans un domaine culturel particulier, grâce au travail de recherche de leur chef de chœur, Marie Sanchiz.
L’ensemble des choristes a clôturé la soirée en interprétant l’hymne catalan, « Els Segadors ».