Culture catalane

À Canohès, la langue et la culture Catalane sont parties prenantes de l'identité de notre village. nous avons signé, avec le Conseil Général et la Région une « Charte en faveur de la langue et de la culture catalanes ». Nous avons initié des cours de catalan pour adultes, qui connaissent un succès certain.
sardane-23 juillet

xoroi

SA COVA D’EN XOROI

A l’ille de Menorca existeixen llegendes curioses. Una d’elles conta la història d’una misteriosa criatura vinguda d’un altre món. Ningú l’havia mai vista però tots donaven una descripció variable en funció del temps, del humor o a qui ens dirigien. Segons alguns era un animal, per d’altres era un home prehistòric. Altres encara deien que no era ni humà ni animal, pot ser un fantasma o un monstre…. Sabian qu’existia perquè, de tant en tant, desapareixien vitualles : animals dels ramats o verdures dels horts. Mai habia atacat a ningú però tothom es malfiava d’ell.

La gent l’hi deia Xoroi.

Un dia va desaparèixer una noia. Tothom la va xercar durant setmanes i mesos però mai es va trobar. Els anys passant, l’esperança de trobar-la es va perdre.

Anys mes tard, un hivern va fer un fred terrible i va nevar. Era un fenòmen excepcional i tots deien que aixó era une bellesa més per l’illa que ja era tan bonica. A la neu trobaren empremtes molt grans de peus descalços. El fred de l’hivern havia obligat el Xoroi a venir al poble per trobar menjar i havia deixat pistes per trobar-lo.

Algunes persones van formar una milícia i van seguir els rastres fins al penya-segat on conduien les emprentes. Dins una cova, vivia el Xoroi amb la noia que havia desaparegut anys abants i un nin grandet. Quan la familia va ver un tal exèrcit es va espantar. La dona i el nin es varen tirar a la mar i es varen ofegar. La milícia va detenir l’home i el va posar a la presó on va morir de tristesa.

Avui Sa Cova d’en Xoroi es pot visitar i una guia conte aquesta trista història. Explica que podria ser un naufrag que s’hagi refugiat allà. Era un pirata, un bandit, un fugitiu, un contrabandista ? No ho sabrem mai perquè mai el Xoroi va tenir l’oportunitat de contar-nos la seva vida.

 

LA GROTTE DE XOROÏ

Sur l’île de Minorque on trouve de curieuses légendes. L’une d’elles raconte l’histoire très ancienne d’un être mystérieux, venu d’un autre monde. Personne ne l’avait jamais vu, mais tout le monde donnait une description de lui qui pouvait varier en fonction du temps, de l’humeur ou de la personne à qui on racontait l’histoire. D’après certains, il s’agissait d’un animal, pour d’autres c’était un homme préhistorique, d’autres encore disaient qu’il n’était ni humain ni animal : peut-être un fantome ou bien un monstre… On connaissait son existence parce que de temps en temps disparaissaient des victuailles : des bêtes dans un troupeau, des légumes dans les vergers… Il n’avait jamais attaqué personne mais tout le monde le craignait.

Les gens l’avaient surmonné Xoroï.

Un jour, une jeune femme disparut. Tous la cherchèrent durant des semaines et des mois mais jamais on ne la trouva. Les années passant, on perdit l’espoir de la revoir.

Des années plus tard, un hiver il fit un froid terrible et il neigea. C’etait un phénomène exceptionnel et l’on disait que cela était une beauté supplémentaire pour cette île déjà si belle. Dans la neige on trouva des traces de pieds nus. Le froid del’hiver avait obligé Xoroï à venir au village pour trouver de la nourriture laissant ainsi des traces qui permirent de le pister.

Certains formèrent une milice et suivirent les pas qui les conduirent jusqu’à la falaise. Dans une grotte vivait Xoroï avec la jeune femme disparue depuis des années et un grand garçon. Quand la famille vit fondre sur eux un tel bataillon, elle fut très effrayée. La femme et le garçon se jetèrent à la mer et se noyèrent. L’homme fut arrêté et jeté en prison où il mourut de tristesse.

Aujourd’hui la grotte de Xoroï se visite et un guide raconte cette triste histoire. Il explique qu’il s’agissait peut-être d’un naufragé réfugié là. Etait-ce un pirate, un bandit, un fugitif, un contrebandier ? Nous ne le saurons jamais car Xoroï n’eut jamais l’occasion de nous raconter sa vie.

 

Présentation d’un évènement de la Culture Catalane à Canohès :
La Vetllada Catalana – Soirée Catalane

El disabte 15 de Novembre, a les nou de la nit, a la sala « Claude Nougaro » es va desenvolupar la tradicional « Vetllada Catalana », conjuntament organitzada pel coral « Les Veus de la Prada » i la comissió d’animació de l’ajuntament.
En primer lloc, Pere Manzanares, el molt conegut animador de Radio Arrels, va actuar el seu espectacle, « Esquitxos de llengua ». Mesclant humor i poesia, va saber captivar el pùblic.
Després el coral « L’Estudiantina d’Illa », dirigida pel Julien Selva, ens va encantar amb el seu repertori de cants tradicionals.
Per fí, « Les Veus de la Prada » van presentar el seu nou programa, dins undomini cultural particular, gràcies al treball de recerca del seu cap de cor, la Maria Sanchiz.
Tots els cantants van cloure la vetllada interpretant l’himne català, « Els Segadors ».

Le samedi 15 Novembre à 21 heures, salle Claude Nougaro, s’est déroulée la traditionnelle « Vetllada Catalana » organisée par la chorale « Les Veus de la Prada » et la commission municipale d’animation.
Tout d’abord, Pere Manzanares, le très connu animateur de Radio Arrels, a présenté son spectacle, « Esquitxos de llengua ». mêlant humour et poésie, il a su captiver la salle.
Ensuite la chorale « L’Estudiantina d’Illa », sous la baguette de Julien Selva, nous a régalé de son répertoire de chants traditionnels.
Enfin, « Les Veus de la Prada » ont présenté leur nouveau programme, dans un domaine culturel particulier, grâce au travail de recherche de leur chef de chœur, Marie Sanchiz.
L’ensemble des choristes a clôturé la soirée en interprétant l’hymne catalan, « Els Segadors ».