Culture catalane

À Canohès, la langue et la culture Catalane sont parties prenantes de l'identité de notre village. nous avons signé, avec le Conseil Général et la Région une « Charte en faveur de la langue et de la culture catalanes ». Nous avons initié des cours de catalan pour adultes, qui connaissent un succès certain.
sardane-23 juillet

Version catalane de l’article du Canohès mag : Roger Maureso

En Roger Maureso era un gran humanistic i la seva obra poderosa, tranquil.la i generosa era com el. Fué un home enamorat de la seva terra fidel als seus arrels, a la seva familia, als seus amics i a les seves ideas. Manifestava un dubte metòdic i era un artista sempre cercant.

La seva obra s’inscriu dentre la jova escultura de postguerra.

Artista català, fill de la poeta Jeanne Maureso Mouragues, va neixer a Perpinya en 1924 entra a l’escola dels Bells Arts de Montpellier dirigida per Camille Descossy.

1945/1948 : desprès haver estudiat brillanment els Bells Arts de Paris torna a Perpinya ensenyar el modelatge els Bells Arts.

1950/1959 : Realitza la estàtua de St Josep a l’església St Josep, el baix relleu en plom del institut Al Sol, la estàtua d’en Rigaud a la plaça Rigaud i expose en diverses galeries del sud de França.

1961/1962 : els museus del departement adquiren les seves obres. És anomenat director de l’escola dels Bells Arts i decideix de deixar de fer exposicions fins a la seva jubilació.

Els seus alumnes van obtenir resultats extraordinaris al diploma nacional. Cada any la ciutat de Perpinya exposava les obres dels seus alumnes al Palau dels Congressos.

Gràcies a a la seva feina l’escola de Perpinya va arribar a ser una gran Escola Nacional d’Art que va atreure centenars d’estudiants i va esdevenir un lloc de cultura viva reconneixit al nivell internacional.

1972/1978 : exposicions a Cologne, Berlin, Paris, Francfort organitzades per la Biblióteca Nacional que li compre una sèrie d’estampes. Exposició a Paris amb la Fondaciò dels Arts Gràfics.

1981 : fina subitament el 6 de juny a la edat de 58 anys.

Desde, el departament va organitza molts homenatges :

  • Perpinya organitza una retrospectiva de les seves obres i compra una esculptura monumental pel passeig dels Plàtans.
  • Elna adquir un nu de bronze instal.lat davant de l’ajuntament.
  • Tolutges dona el seu cognom a un nou carrer.
  • La Mediateca de Perpinya organitza una trobada al torn de la seva obra.
  • St Ciprià organitza una exposiciò i compra una esculptura de bronze.
  • Exposicions a San Vicens, al Palau dels Congressos, a Canet.
  • Canoès dona el seu cognom a un nou carrer.
  • El 3 de Juny del 2016 Elna organitza al Claustre durant tot l’estiú una exposició « genealògic » on les esculptures seves seran mesclades amb les pintures del seu fill Josep i les esculptures del seu net Rafel.

 

 

 

Présentation d’un évènement de la Culture Catalane à Canohès :
La Vetllada Catalana – Soirée Catalane

El disabte 15 de Novembre, a les nou de la nit, a la sala « Claude Nougaro » es va desenvolupar la tradicional « Vetllada Catalana », conjuntament organitzada pel coral « Les Veus de la Prada » i la comissió d’animació de l’ajuntament.
En primer lloc, Pere Manzanares, el molt conegut animador de Radio Arrels, va actuar el seu espectacle, « Esquitxos de llengua ». Mesclant humor i poesia, va saber captivar el pùblic.
Després el coral « L’Estudiantina d’Illa », dirigida pel Julien Selva, ens va encantar amb el seu repertori de cants tradicionals.
Per fí, « Les Veus de la Prada » van presentar el seu nou programa, dins undomini cultural particular, gràcies al treball de recerca del seu cap de cor, la Maria Sanchiz.
Tots els cantants van cloure la vetllada interpretant l’himne català, « Els Segadors ».

Le samedi 15 Novembre à 21 heures, salle Claude Nougaro, s’est déroulée la traditionnelle « Vetllada Catalana » organisée par la chorale « Les Veus de la Prada » et la commission municipale d’animation.
Tout d’abord, Pere Manzanares, le très connu animateur de Radio Arrels, a présenté son spectacle, « Esquitxos de llengua ». mêlant humour et poésie, il a su captiver la salle.
Ensuite la chorale « L’Estudiantina d’Illa », sous la baguette de Julien Selva, nous a régalé de son répertoire de chants traditionnels.
Enfin, « Les Veus de la Prada » ont présenté leur nouveau programme, dans un domaine culturel particulier, grâce au travail de recherche de leur chef de chœur, Marie Sanchiz.
L’ensemble des choristes a clôturé la soirée en interprétant l’hymne catalan, « Els Segadors ».